بنام خدا

 »نام و نام خانوادگی                                           « آزمون نوبت اول ماده درسی انشاء و نگارش پایه اول راهنمایی مدرسه راهنمایی امام صادق(ع) دی ماه 89   مدت: 60 دقیقه

تاریخ امتحان :22/10/89

1-با هر یک از کلمات داده شده یک جمله ی معنی دار بنویسید.

الف:.زیباییوجمال...................................................ب:مظلوم:.........................................

ج) : چشمه معرفت:................................................................................   د)دانش:........................................

2-با کلمه ی"خورشید"یک جمله ی ادبی بنویسید.1

3-معادل امروزی واژه ها را مقابل هریک بنویسید..

کد:....................................................کلینیک:................................................پرینتر:.........................................کاپ:..........................................

1

4-بادوکلمه ی هم آوای"خاروخوار"جمله بنویسید.

1

5-یکی اززیباییهای آفرینش رادردوسطر توصیف کنید.

2

6-جمله ی داده شده رادریک بند توضیح دهید."آینده با حرف ساخته نمی شود".

1

7-با کلمات داده شده یک بند بنویسید.(نوجوان-جامعه-فرصت-آینده)

1

8- بیت داده شده را به نثر امروزی بر گردانید."ماه فرو ماند از جمال محمد         سرونباشد به اعتدال محمد"

 1

- ازموضوع های داده شده یکی رابه اختیار انتخاب کرده وانشا بنویسید.

الف- برگ درختان سبز در نظر هوشیار           هر ورقش دفتری است معرفت کردکار

ب- علم ودانش وتاثیر آن درزندگی انسان

ج خاطره ای ازدوران زندگی خود

2

موفق باشید-  پیراسته - کباری

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۸۹ساعت 17:6  توسط mehdi  | 

نمره   نام و نام خانوادگی:.................................  کلاس دوم:..............    امتحان تاریخ دوم       مدرسه راهنمائی امام صادق        نوبت اول   89-88

1

شهر بغداد در زمان منصور بنا شد ص               غ

5/

2

فرمانده سپاه امام حسین (ع)...............................بود

5/

3

پیامبر اسلام (ص)مردم را به مدت چند سال بطور پنهانی به اسلام دعوت کردند؟

یک سال            دوسال          سه سال              چهار سال

5/

4

چرا اشراف قریش از پیشرفت اسلام احساس خطر می کردند؟

1.5

5

مهمترین دشمنان اسلام چه کسانی بودند سه مورد نام ببرید

1.5

6

موضوعات تحریم اقتصادی مسلمانان چه بود؟

1.5

7

درجنگ خندق چرا مشرکان تصمیم گرفتند به مکه باز گردند؟

1.5

8

بعداز ماجرای غدیر خم کدام آیه بر مسلمانان نازل شد معنی آنرا بنویسید

1.5

9

غزوه چیست؟

1

10

دلایل شکست ساسانیان از مسلمانان چه بود؟

1.5

11

کدام قسمت از ایران درزمان خلافت عثمان فتح نشد؟ چرا؟

1.5

12

چرادر جریان جنگ های صفین ونهروان امام علی(ع)ابتدا دستور حمله نداد؟

1.5

13

دو مورد از حوادثی راکه حضرت علی (ع) در آن نقش مهمی داشت توضیح دهید

2

14

عمر به اعضای شورا چه دستور داده بود؟

1.5

15

امام علی (ع) هنگام پذیرش مقام خلافت با چه مشکلاتی روبرو بود دو مورد توضیح دهید

2

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی ۱۳۸۹ساعت 17:34  توسط mehdi  | 

نام و نام خانواد   نام ونام خانوادگی:..........  امتحان تاریخ اول راهنمائی                خردادماه89   

                                                                       نمره

1

تاریخ سرگذشت جامعه بشری است .      ص               غ

5/

2

سومری ها قوم جنگ جویی بودند که درشمال کشور بابل زندگی می کردند   ص                 غ

5/

3

چه کسانی خط را اختراع کردند؟

ایلامی ها               فنیقی ها                   سومریان                    بابلی ها

5/

4

چراکمبوجیه دستورداد تابطورمخفیانه برادرش بردیا را به قتل برسانند؟

1

5

چه چیزهایی زندگی کوچ نشینی را تهدید می کرد؟

1.5

6

کتیبه ی بیستون یادگار کیست ؟ودرآن از چه موضوعاتی سخن گفته شده است؟

 

1

7

پس ازمرگ اسکندر قلمرو اوبه چند قسمت تقسیم شد نام ببرید.

1.5

8

چرا چادر نشینان توانستند کشور سومر را به آسانی تصرف کنند؟

2

9

چرا دربیشتر جنگها رومی ها از اشکانیان شکست می خوردند؟

1.5

10

چرا آریایی ها تصمیم به مهاجرت گرفتند 4دلیل بنویسید

 

2

11

مردم ماد برای جلوگیری ازهجوم آشوری ها چه کردند؟

1

12

مجلس مهستان درزمان اشکانیان چگونه مجلسی بود؟

1

13

اردشیر ازبه وجود آوردن سپاه دائمی چند هدف داشت ؟نام ببرید.

2

14

به حاکم مصر چه می گفتند؟وآنها چگونه اشخاصی بودند؟

 

1.5

15

پیامبر ایران باستان چه کسی بود ونام کتاب او چه بود

1

16

 

مهم ترین علل سقوط ساسانیان را بنویسید.

2

 

   

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی ۱۳۸۹ساعت 17:28  توسط mehdi  | 
نام خانوادگی.........................امتحان  د ینی کلاس اول راهنمای درخردادماه89  

 1-آیه زیرراترجمه کنید. 

کل نفس ذا قه الموت ثم الینا یرجعون.

2-اسرارآمیزترین سفری که درپیش داریم کدام سفراست؟ (.5)

الف-سفرزیارت                       ب-سفرآخرت   

3-شهادت یعنی به فرمان خدا و به فرمان رهبری خدایی با...................... و ....................بجنگیم تا کشته شویم.(1)

4-تعدادکتاب های آسمانی................وتعدادپیامبران الهی ..................میباشند.(1)

5-توشه سفرآخرت چیست؟(1.5)

6-به عقیده پیامبرعلت اساسی بدبختی وسیه روزی مردم چه بود؟(1)

7-وظیفه مادربرابرپروردگارمان چیست؟(1.5)

8-دوچیزگرانقدرکه پیامبردرمیان مردم به امانت گذاشت رانام ببرید.(2)

9-در فرهنگ اسلامی تقلید یعنی چه؟(2)

10-همکاری وهماهنگی موجود میان پدیده ها نشان وگواه چیست؟(2)

11-از چه مجتهدی میتوان تقلید کرد؟4 مورد(2)

12-امام صادق (ع)چه کسانی را مانند مجاهدان راه خدا میداند؟(1)

13-آیا مرگ برای همه انسانها یکسان است چرا؟(1)

14-همه در برابر قانون مساویند یعنی چه؟(1)

15- ترجمه کنید  (1.5)

سمع الله لمن حمده  ................

+ نوشته شده در  شنبه چهارم دی ۱۳۸۹ساعت 10:47  توسط mehdi  | 

نمره   نام و نام خانوادگی:.................................  کلاس دوم:..............    امتحان تاریخ دوم                                                                                                                             مدرسه راهنمائی امام صادق        نوبت اول   89-88

1

         شهر بغداد در زمان منصور بنا شدص         غ      

5/

2

فرمانده سپاه امام حسین(ع)..............................بود

5/

3

پیامبر اسلام (ص)مردم را به مدت چند سال بطور پنهانی به اسلام دعوت کردند؟

یک سال               دوسال                   سه سال                  چهار سال

5/

4

چرا اشراف قریش از پیشرفت اسلام احساس خطر می کردند؟

1.5

5

مهمترین دشمنان اسلام چه کسانی بودند سه مورد نام ببرید

1.5

6

موضوعات تحریم اقتصادی مسلمانان چه بود؟

1.5

7

درجنگ خندق چرا مشرکان تصمیم گرفتند به مکه باز گردند؟

1.5

8

بعداز ماجرای غدیر خم کدام آیه بر مسلمانان نازل شد معنی آنرا بنویسید

1.5

9

غزوه چیست؟

1

10

دلایل شکست ساسانیان از مسلمانان چه بود؟

1.5

11

کدام قسمت از ایران درزمان خلافت عثمان فتح نشد؟ چرا؟

1.5

12

چرادر جریان جنگ های صفین ونهروان امام علی(ع)ابتدا دستور حمله نداد؟

1.5

13

دو مورد از حوادثی راکه حضرت علی (ع) در آن نقش مهمی داشت توضیح دهید

2

14

عمر به اعضای شورا چه دستور داده بود؟

1.5

15

امام علی (ع) هنگام پذیرش مقام خلافت با چه مشکلاتی روبرو بود؟ دو مورد توضیح دهید

2

 

  
+ نوشته شده در  شنبه چهارم دی ۱۳۸۹ساعت 10:22  توسط mehdi  | 

نام و نام خانوادگی:                         کلاس دوم:..    .    امتحان نگارش و انشا  دوم راهنمای    مدرسه راهنمائی امام صادق(ع)               نوبت دوم    89-88

1

جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

یکی از راه های زیبا کردن نوشته و تا ثیر بخشی آن، به کار گیری آرایه ی "..................................." است.

رعایت .....................................در دو طرف انشا به زیبایی متن شما کمک  می کند .

 

1

2

با کلمه ها و ترکیب های زیر جمله بنویسید .

دانه ی تسبیح :.................................................................................................

فیض :.....................................................................................................................

چابک :.....................................................................................................................

امثال وحکم :.................................................................................................................

2

3

در باره ی امثال وحکم " کم گوی گزیده گوی چون در     تا ز اندک تو جهان شود پر "  یک بند بنویسید .

................................................................................................................................................................................

2

4

معا دل های فارسی واژه های زیر را بنویسید. سایت   :............................               کوپن : ..........................................

1

5

عبارت زیر را با دو جمله ی دیگر کامل کنید.   زندگی حقیقی آن است که ...............................................................................

 

 

1

6

بیت " کای فرازنده ی این چرخ بلند           وی نوازنده ی دل های نژند " را به نثر روان بازنویسی کنید.        

1

7

برای موضوعات زیر کلمات قصار یا امثال وحکم بنویسید .

 

دوست :........................................................  امیدواری :.........................................................

1

8

در نوشتن انشا چه نکاتی را باید مورد توجه قرار دهیم ؟ (چهار مورد )

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

1

9

از دو موضوع زیر یکی را به انتخاب خود در پشت این برگ بنویسید .

 

الف) به نظر شما چرا یاد روزهای انقلاب برای ما غرور آفرین است ؟

 

ب )شرایط سفر در گذشته وسفر های امروزی را با هم مقایسه کنید .

10

 

                                                                                                                                                         موفق باشید.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۹ساعت 8:59  توسط mehdi  | 
                                                        بسمه تعالی سوالات امتحانی درس قرآن پایه سوّم راهنمایی نوبت اوّل       

نام نام خانوادگی:                                 نام آموزشگاه                       تاریخ امتحان                         مدت 60دقیقه

1-کلمات قرآنی داده شده را بنویسید.     

خاسرین(           )                    نصرانی(           )                   یبشر(             )                     انصار(              )

اصطفی(           )                     سوف   (           )                  لدن(               )                    اسباط(            )

                                                    وهدینا هم الی صراط مستقیم                                                 فاغفرللذین تابوا

الف)-وآنهارابه راه راست هدایت میکنم.                                            الف)-پس می آمرزدکسانی راکه توبه می کنند.

ب)-وآن هارابه راه راست هدایت کردیم.                                             ب)-پس بیاموزکسانی راکه توبه کردند.

3-ترجمه عبارات قرآنی زیرراکامل کنید.

ان الله یامربالعدل والاحسان     (قطعا"خدا................به................ونیکی)

هاتقتلون رجلاان یقول ربی الله (آیا.............مردی راکه می گوید.........خداست)

4-ترکیب های قرآنی داده شده را ترجمه کنید.

من لدنک نصیرا (..........................)                         فتکون طیرا باذنی (..........................)

تعالو الی ما انزل الله (..........................)                  عفاالله عنک (...........................)

5-عبارات قرآنی داده شده راترجمه کنید.

کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم(....................................................)

وما کان من المشرکین (............................................)

فانفح فیه فیکون طیرا باذن الله (..............................................)

والله غفوررحیم(...............................)

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۹ساعت 8:57  توسط mehdi  | 

                                             بنام خدا

 

نام و نام خانوادگی :                         کلاس سوم :                 امتحان علوم تجرب                          مدرسه امام صادق                                           نوبت اول 89-88   

1

درمورد نظریه های اتمی به سوالات زیر پاسخ دهید؟

 

-) تامسون اعتقاد داشت که ............... مانند کشمش های درون یک کیک کشمشی در میان خمیری از بار مثبت پراکنده شده است.

 

-) کدام دانشمند ساختار اتم را به منظومه شمسی تشبیه کرد.

 

-) نوترون ذره ای است که جرم آن تقریباً با جرم ............. برابر است و بار الکتریکی  ...........  .

 

 

نمره

1

2

درمورد ایزوتوپ به سوالات زیر پاسخ دهید؟

 

-) ایزوتوپ را تعریف کنید.

 

 

 

-) عدد اتمی و عدد جرمی سنگین ترین ایزوتوپ اکسیژن را بنویسید.

 

-) کدام ایزوتوپ اکسیژن در طبیعت به مقدار بیش تری یافت می شود.

 

1

3

درمورد ترکیب های شیمیایی به سوالات زیر پاسخ دهید؟

 

-) فرمول شیمیایی را تعریف کنید.

 

 

 

-) فرمول شیمیایی ترکیبات زیررا بنویسید. - نمک طعام               - اکسیژن                      - دی اکسید کربن

 

-) نوع پیوند را در ترکیبات زیر مشخص کنید. - آب                    - دی اکسید کربن                  - کلرید سدیم 

            

2

4

چرا محیط های رسوبی مانند دریاها و دریاچه ها برای فسیل شدن مناسب تر از سایر مناطق هستند؟

 

 

 

 

 

1

5

دونکته اساسی نظریه لامارک را بنویسید؟

 

 

 

1

6

درمورد حرکت ورقه ها به سوالات زیرپاسخ دهید؟

 

            -) جزایر قوسی در برخورد کدام ورقه ها ایجاد می شوند.

 

-) به وجود آمدن پوسته جدید، پدیده حاصل از کدام نوع حرکت می باشد.

 

-) بطور کلی وجود جریان .......... در ............. سبب حرکت ورقه ها می شود.

 

            -) در برخورد دو ورقه قاره ای چه اتفاقی می افتد.

 

 

 

5/1

7

تفاوت سیارات داخلی با سیارات خارجی را بنویسید؟

 

 

 

1

8

عبارات زیر را کامل کنید؟

 

-         نور یک ستاره به .......... آن از زمین و .......... آن بستگی دارد.

 

-         اختر شناسان از روی رنگ هر ستاره، مقدار .............. آن را تعیین می کنند.

 

-         روش مثلث بندی برای تعیین ............ یک ستاره به کار می رود.

 

1

9

انواع اهرم را با رسم شکل نشان دهید؟

 

 

 

1-                                                       2-                                                       3-

 

 

 

5/1

10

یک  مکانیک اتومبیل به وسیله یک بالابر روغنی، اتومبیلی به جرم 1300کیلوگرم را نیم متر از سطح زمین بلند می کند.

 

 الف) بالابر چه مقدار کار روی اتومبیل انجام داده است؟ (فرمول نوشته شود)

 

 

 

 

ب) اگر بالابر کار انجام شده را در 10ثانیه انجام دهد، توان بالابر را حساب کنید؟

 

 

 

 

2

11

                                                                                                                   ( ب )                       ( الف )

شکل روبرو یک قطعه فلزی به شکل مکعب مستطیل به وزن 50 نیوتون است،

فشار را در دو حالت زیرمحاسبه کنید؟ (فرمول نوشته شود)

                                                                                                        cm5

                                                                                                                                  cm 2

 

                                                                                                           cm1                   cm 1  

                                                                                                                     cm 2                          cm5

 

 

 

 

                                                                                                                 

2

                                                                                                          موفق باشید-غنی زاده

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۹ساعت 15:4  توسط mehdi  | 

                                                                    بنام خدا

                              

نمره

       نام ونام خانوادگی:                کلاس دوم:                      امتحان علوم تجربی    مدرسه راهنمائی امام صادق  نوبت اول 89- 88

 

 

1

 در موارد زیر نوع تغییر(فیزیکی یا شیمیایی)  را مشخص کنید؟                                                                                             

        -) تشکیل آهن سولفید از واکنش آهن و گوگرد                       -) سوختن                                                                     

        -) تبخیر آب                                                              -) زنگ زدن آهن                        

 

1

2

 

گرماده یا گرماگیر بودن هر یک از تغییرات فیزیکی یا شیمیایی زیررا با آوردن دلیل مشخص کنید؟

-) تبخیر آب

-) پختن غذا

-) سوختن نفت

 

75/0

3

مفهوم قانون پایستگی جرم را بیان کنید؟

 

 

1

4

انواع بازتاب را با رسم شکل نشان دهید؟

 

 

 

1

5

ویژگی های تصویر در آینه تخت را بیان کنید؟ (سه مورد)

 

 

 

75/0

6

پدیده شکست نور را توضیح دهید؟

 

 

1

7

عبارت های زیر را کامل کنید؟

-  بسامد به تعداد نوسان هایی که .................................................................

-   بسامد را با نماد ........... نشان می دهند.

-   یکای بسامد ............ است.

 

75/0

8

امواج مکانیکی را تعریف کنید؟

 

 

 

 

 

 

 

 

1

9

دو تفاوت اصلی موج های الکترومغناطیسی با موج های صوتی چیست؟

 

 

 

1

10

گرمای نهان ذوب را تعریف کنید؟

 

 

1

11

انتقال گرما به روش رسانایی چگونه انجام می گیرد؟

 

 

1

12

سه شرط لازم برای ایجاد جریان همرفتی را بنویسید؟

 

 

 

5/1

13

مراحل کار موتور چهار زمانه را به ترتیب نام ببرید؟

 

 

1

14

در مورد  ساختار داخلی زمین به سوالات زیر پاسخ دهید؟

-)جنس هسته بیشتر از ............ و ............. می باشد.

-) داغ ترین قسمت داخلی زمین............. میباشد.

          -) قسمت میانی گوشته را که حالت خمیری دارد، ............... می نامند.

75/0

15

با ذکر دلیل مشخص کنید که کدام یک از مواد زیر کانی می باشد.

     -) شیشه

     -) نفت

     -) گچ

     -) طلا

 

1

16

سختی یک کانی را تعریف کنید؟

 

 

5/0

                                                                                                                                                     موفق باشید

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۹ساعت 15:1  توسط mehdi  | 

بنام خدا

نمره

نام و نام خانوادگی:.....................................کلاس اول:..............    امتحان علوم تجربی                     مدرسه راهنمائی امام صادق        نوبت اول 89-88                        

                                                                                                                                                                                                    

 

1

انواع حرکت های  ذرات سازنده مواد را نام ببرید؟

 

 

 

75/0

2

ترموستات چگونه کار می کند؟

 

 

1

3

گرماده یا گرما گیر بودن تغییرات زیر را مشخص کنید؟

-) تبخیر              -)  میعان              -)  تصعید                    -) انجماد

 

1

4

در درجه بندی سلسیوس، صفر یک دماسنج را چگونه تعیین می کنند؟

 

 

1

5

کدام یک از مواد زیر ذوب خمیری دارد؟

 -) یخ             -) قلع               -) شیشه           -) سرب

 

25/0

6

دو ویژگی مخلوط ناهمگن را بنویسید؟

 

 

1

7

عبارت های زیر را کامل کنید؟

-)  ...............  مواد خالصی هستند که ذرات سازنده آن اتم یا مولکول هایی هستند که از اتم های یکسان ساخته شده است.

-) خالص ترین ماده نیز همواره مقادیربسیار ناچیزی از برخی مواد دیگر به همراه دارد، به این مواد همراه  ..........   می گویند.

5/0

8

سه مورد از ویژگی های فلزات را بنویسید؟

 

 

75/0

9

نوع محلول های زیر را مشخص کنید؟

-) محلول  شکر در آب                     -)  ضد یخ                     -)  آب نمک

75/0

10

اگر مقداری روغن مایع را درون یک لیوان آب بریزید ، پس از مدتی روغن از آب جدا می شود و در روی آب قرار می گیرد. چرا؟ در این حالت برای جدا کردن روغن از آب جه روشی پیشنهاد می کنید.

 

 

1

11

 وسایل زیر چه تبدیل انرژی را صورت می دهند؟

-) باتری خورشیدی                                                  ـ) باتری خودرو                

-)  موتور خودرو                                                      -) میکروفون

2

12

مفهوم قانون پایستگی انرژی را بیان کنید؟

 

 

1

13

نوع نیرو را در پدیده های زیر مشخص کنید؟

-) وقتی از هل دادن جسم دست بر می داریم، بعد از مدتی جسم از حرکت می ایستد.

-) پل چوبی موجود در روی رودخانه مانع افتادن ما به آب می شود.

1

14

در مورد نیرو به سولات زیر پاسخ دهید؟

هر نیرو دارای دو مشخصه است: الف) .............. ب) .............

واحد اندازه گیری نیرو،............... نام دارد.

وزن یک جسم درروی سطح زمین از نظر عددی، تقریباً .............. برابر جرم آن است.

1

15

تفاوت جرم و وزن را بنویسید؟

 

 

1

16

نیرو چکونه باعث تغییر سرعت حرکت اجسام می شود؟

 

1

                                                                                    موفق باشید غنی زاده

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۹ساعت 14:57  توسط mehdi  | 

به نام خدا

نام                                  آزمون آمادگي دفاعي سوم راهنمايي در نوبت اول           تاريخ..................

نام خانوادگي                                     آموزشگاه امام صادق(ع)   89- 88                          مدت امتحان 60 دقيقه

 

الف)صحيح غلط بودن جمله هاي زير را مشخص نماييد.

 (1دفاع غريزي ثابت است ودر طول زمان تغيير نمي كند.                  ص                 غ

2) اختفاء حفاظت در برابر ديد دشمن را تامين مي كند .                   ص                 غ

3) بشر با دانش كنوني خود قادر به پيش بيني زلزله است.               ص                 غ

4) حالت مايع سلاح شيميايي خسارت بيشتري دارد.                       ص                 غ

 


ب)جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

1) منفورترين ابزار جنگي قرن بيستم.............................است.

2) برنامه ريزي ......................... و .......................... در پيشبرد فعاليت هاي گروهي امري موثر وضروري است.

3) گروه ......................... براي كمك به مصدومان زلزله تشكيل ميگردد.

 


ج)پاسخ كوتاه دهيد.

1) عوارض طبيعي:

2) نحوه ي شناسايي سلاح شيميايي از نوع گاز:

3) يكي از عوارض نامطلوب ناشي از بي نظمي:

4) نام يكي از اسوه هاي شهادت و ايثار:

 


د)به سؤالات زير پاسخ دهيد.

1) ويژگي هاي حركت مردمي را بنويسيد.

 

3) از اقدامات عمومي اوليه در برابر سلاح هاي شيميايي 2 مورد بنويسيد.

 

4) پدافند غير عامل را تعريف كنيد.

 

 

5) از انواع پشتيباني زمان جنگ 4 مورد بنويسسد.

 

 

6) چهار مورد از انواع ناامني اقتصادي بنويسيد.

 

 

7) نهادهاي رسمي و مردمي كه در زمان جنگ فهالانه با دشمن مقابله مي كردند را نام ببريد.

 

 

8) از وظايف گروه تداركات و پشتيباني هنگام وقوع زلزله 2 مورد بنويسيد.

 

 

 

 

 


نمره كتبي......................

نمره عملي..............                                               با آرزوي موفقيت:

                                                    سلطا ني

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 15:48  توسط mehdi  | 

                                                      بنام خدا

نام :                                آزمون نوبت اول حرفه فن سال دوم             تاريخ:

نام خانوادگي:                     آموزشگاه امام صادق(ع) 89- 88            مدت امتحان 60دقيقه

 

الف)ارزش هر يك از گزاره هاي زير راتعيين نماييد.

1-ورودي درسيستم كامپيوتر توسط دستگاهها و برنامه ها انجام ميشود.      ص              غ     

2-سيم اتصال زمين با قطع كردن فيوز از برق گرفتگي جلوگيري مي كند.  ص              غ         

3-هر ميليون اهم برابر يك مگا اهم مي باشد.                                    ص              غ

 4-بررسي پيامد هاي مثبت و منفي به تصمبم گيري عاقلانه كمك مي كند.  ص               غ     

                                                

ب) گزينه مناسب را انتخاب نماييد:

1-كدام يك از گزينه هاي زير واحد خازن است.

الف)فاراد        ب)اهم                ج)ولت                د)آمپر

2-كدام يك از قطعات اصلي وسايل الكتريكي نمي باشد0

الف)موتور       ب)مقاومت            ج )خازن           د)ديود

3-كداميك عامل اصلي در آلودگي محيط زيست است0

 الف)فاضلاب ها        ب)افزايش جمعيت      ج) كارخانجات        د) وسايل نقليه

4-كداميك از رفتار هاي ناسالم پر خطر است.

الف) ورزش نكردن     ب)خواب كم         ج) دوستي با افراد ناباب      د) پرخوري

              

‍ج)اندازه ي مقاومت زير را محاسبه نماييد0                      سياه    سبز    بنفش

                                                     

  

 

د)جاهاي خالي را با واژه هاي مناسب پر نماييد0

1)كافئين نوعي داروي .............................. است0

2)پهن برگان داراي چو ب هاي .................. هستند.

3)ماده ي اصلي سازنده ي I.C ......................... است.

4)وظيفه ي اصلي ...................عمل تقويت كنندگي امواج است.

 

ه)به سوالات زير پاسخ كامل دهيد.

1)عوامل اصلي خالي شدن ذخاير آب و آلودگي  آن را بنويسيد.

 

2)مزاياي خشك كردن مصنوعي  چوب را بنويسيد.

 

3)عوامل موثر بر رشد وتكامل فناوري را بنويسيد.

 

4)اتصال كوتاه را تعريف نماييد.

 

5)جريان مستقيم چگونه ايجاد مي شود.

 

6) منظور از داروي غير مجاز چيست.نآنآ

 

 


   نمره كتبي:

   نمره عملي:                                   باآرزوي موفقيت  سلطانی

                                                                     
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 15:46  توسط mehdi  | 

                                      به نام خدا

نام .......           آزمون حرفه فن اول راهنمايي در نوبت اول 89-88                                                                      تاريخ..................

نام خانوادگي  .............                                                                   آموزشگاه امام صادق                                    مدت امتحان 60 دقيقه

 

الف)صحيح غلط بودن جمله هاي زير را مشخص نماييد.

(1 سنگ آهن را همراه كك وآهك در كوره ي بلند مي ريزند.             ص                 غ

2)علت بيماري ها هميشه مربوط به محيط است .                         ص                 غ

3) روكش چوبي در كارهاي هنري وصنعتي كاربرد دارد.                 ص                 غ

4) شركت در كارهاي گروهي از نشانه هاي فرد سالم است.               ص                 غ

 


ب) جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

1) سيمي كه داراي ولتاژ است ....................... نام دارد.                                

2) فلز آلومنيوم از نوعي خاك رس به نام ..................بدست مي آيد.

3) هر چه تعداد اجزاي سيستم كمتر باشد سيستم .......................است.

4) به چوب هاي بريده شده از تنه ي..................... درختان گفته مي شود. .

 


ج) پاسخ كوتاه دهيد.

1) وسيله اي براي تشخيص سيم فاز:          ......................

2) وسيله اي براي صاف كردن سطح چوب:  ......................

3) وسيله اي براي محافظت از مدار:           .........................

4)وسيله اي براي كنترل صافي سطح چوب: ..........................

 


د) به سؤالات زير پاسخ دهيد.

1)فناوري را تعريف كنيد.

 

2) مدار الكتريكي را را تعريف كنيد.

 

3)بهداشت را تعريف كنيد.

 

 4)طرز ساخت  فيبر را بنويسيد.

 

5)چرا آهن خام و خالص در صنعت قابل استفاده نيست.

 

6)شماي فني جعبه تقسيم را رسم نماييد.

 

7)براي نابودي حشرات چه مواقعي از سموم شيميايي استفاده مي شود . چرا؟

 

 

 

 

نمره ي كتبي.................

 

نمره ي عملي...............                                              موفق باشيد سلطانی

                                                                
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 15:37  توسط mehdi  |